P & P


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH  (BAHASA MALAYSIA BERTEMA)
Tema: Buah-buahan
Tajuk:  Buah-buahan Malaysia
Tarikh    : 28. September .2012
Hari        : Jumaat
Masa     : 40 minit (0830-0910)
Bilangan Kanak-kanak: 16 orang.
Tunjang : Modul bertema Bahasa Malaysia komunikasi
Tunjang Utama:
(BM1.1.13) Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan, permintaan dan lagu.
(BM3.7.1) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan
(BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul
Tunjang yang disepadukan
(KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.
(PFK 3.2.3) Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat.
Objektif:
Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ;
1.    Boleh memberi  respon terhadap lagu yang dinyanyikan.
2.    Boleh membaca  2 daripada 4 ayat tunggal yang mudah dengan  dengan  bimbingan
3.    Boleh menyalin 2 daripada 4 ayat tunggal yang mudah dengan cara yang betul.
Perbendaharaan Kata:
1.    Buah
2.    Malaysia
3.    Durian
4.    Duku
5.    Langsat
6.    Manggis
7.    Ciku
8.    rambutan
Bahan Bantu Mengajar:
1.    LCD
2.    Pembesar suara
3.    Persembahan Media (Power Point)
4.    Komputer
5.    Lampiran kerja
6.    Model buah-buahan
Nilai:
1.    Bertanggungjawab
2.    Toleransi
3.    Berani
4.    Bekerjasama
5.    Hemah tinggi.
KBKK:
1.    Menjana Idea
2.    Mengingat kembali
Pendekatan:
1.    Bertema
Kaedah:
1.    Soaljawab
2.    NyanyianPengetahuan sedia ada.
Kanak-kanak pernah  menyanyikan lagu “Buah-buahan Malaysia” dalam pembelajaran dan pengajaran yang lepas.
Masa
Standart pembelajaran
Objektif
Aktiviti Pembelajaran dan Pengajaran
BBM/Catatan
Set Induksi
0810-0815
( 5 minit)
Tunjang yang disepadukan:
PFK 3.2.3
Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat
Menarik minat dan perhatian kanak-kanak
Set Induksi
-Guru membawa bakul yang berisi buah-buahan
-Kanak menamakan jenis buah-buahan yang ditunjukkan oleh guru
-Guru bersoaljawab tentang khasiat yang terkandung dalam buah-buahan.
ABM
Model Buah-buahan
Kaedah:
Soaljawab
KBKK:
Menjana idea
Nilai:
-Hemah tinggi
Langkah 1
0815-0825
(10 minit)
Tunjang utama:
(BM1.1.13) Mendengar dan memberi respon terhadap perbualan, permintaan dan lagu.
Tunjang yang disepadukan:
(KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik
Objektif 1
.Kanak-kanak boleh
memberi  respon terhadap lagu yang dinyanyikan

-Guru menayangkan  slaid 1-lirik lagu “Buah-buahan Malaysia.
-Guru meminta kanak-kanak menyanyikan lagu tersebut dengan jelas dan bersemangat sambil bertepuk tangan.
-Guru meminta kanak-kanak menyenaraikan jenis buah-buahan yang terdapat dalam lirik lagu tersebut.
-slaid 2-Guru meminta kanak-kanak mengeja perkataan  yang dipaparkan pada skrin LCD satu persatu.
BBM:
-LCD
-Pembesar suara
-Persembahan Media ( slaid 1  dan 2)
-Komputer
Kaedah:
Nyanyian
Sumbangsaran
KBKK
Menjana idea
Nilai
-Hemah Tinggi
Langkah 2
0825-0837
(12 minit)
Tujang utama:
(BM3.7.2) Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.

Objektif: 2
Boleh membaca 2 daripada 4 ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan.

Slaid 3
-Guru membimbing murid   membaca sambil mengeja   ayat diskrin LCD satu demi satu.
-Guru meminta beberapa orang kanak-kanak membimbing rakan  membaca ayat  tunggal yang mudah di skrin LCD

Kaedah:
Tunjuk cara
BBM:
-LCD
-Komputer
-Persembahan media slaid-3
Nilai:
-Berani
-Bertoleransi
-Bekerjasama
Langkah 3
0837-0847
(10 minit )
Tunjang utama
(BM 4.2.7) Menyalin ayat dengan cara yang betul

Objektif : 3
Boleh menyalin 2 daripada 4 ayat tunggal yang mudah dengan cara yang betul.

-Guru mengedarkan lampiran kerja.
-Kanak-kanak menyalin semula dengan cara yang betul.
-Guru membimbing kanak-kanak yang lemah menulis ayat dengan cara yang betul.

BBM
-Lampiran Kerja
Nilai
-Bekerjasama

Penutup
0847-0850
( 3 minit)
Penutup
Tunjang yang disepadukan:
(KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik

Menyanyi semula lagu dengan iringan muzik.

Menjawab teka-teki

-Guru meminta kanak-kanak yang belum sempat menyiapkan tugasan hendaklah menyiapkan tugasan tersebut di rumah.
-Guru meminta kanak-kanak menyanyikan semula lagu “Buah-buahan Malaysia secara beramai-ramai.
-Guru membaca pantun teka-teka dan meminta kanak-kanak menjawab teka-teki tersebut.
BBM:
-LCD
-Pembesar suara
-Komputer
Kaedah:
Nyanyian
Nilai: BeraniNo comments:

Post a Comment