Monday, November 5, 2012

Aktiviti Sepanjang Tahun 2012


Prasekolah S.K Bukit Kinyau telah banyak menjalankan aktiviti sepanjang tahun ini antaranya ialah;
1.                                       Perjumpaan Bersama Waris
2.                                       Bengkel Pendidikan Prasekolah untuk Ibu/bapa
3.                                       Sukan Tahunan Prasekolah
4.                                       Hari Permuafakan Prasekolah
5.                                       Karnival Prasekolah Peringkat Daerah
6.                                       Hari Penganugerahan  Kanak-kanak Prasekolah
Perjumpaan bersama waris telah diadakan pada awal sesi persekolahan iaitu  pada 5 Januari 2012. Perjumpaan ini dilakukan  bagi melantik AJK Permuafakatan Prasekolah. Disamping itu juga perjumpaan ini sedikit sebanyak akan memberikan pendedahan kepada ibu bapa tentang corak pendidikan di prasekolah .
Bengkel Pendidikan Prasekolah telah diadakan pada   29 Jun 2012. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang kaedah-kaedah yang perlu dipraktikkan di rumah untuk membantu kanak-kanak menguasai kemahiran 3M dengan lebih cepat.
Kebanyakkan aktiviti yang di rancang  adalah menjurus kepada aktiviti permuafakatan  bersama ibu/bapa  kearah memperkembangkan lagi potensi kanak-kanak dalam bidang kognitif, efektif , kerohanian dan psikomotor
Karnival Prasekolah dan  Karnival  Bijak Prasekolah merupakan aktiviti Pertandingan  di antara seluruh prasekolah peringkat daerah atau bahagian yang akan berlansung pada 29. Oktober 2012 ia bertujuan untuk mencungkil bakat  dan kecerdasan  akal kanak-kanak disamping meningkatkan keupayaan mereka berinteraksi dikhalayak ramai. Di  sana juga mereka berpeluang  untuk berinteraksi dengan rakan-rakan disekolah yang lain.
Menyentuh mengenai  sukan  ia merupakan acara tahunan yang telahpun berlansung pada 14 Oktober 2012 lalu . Sukan ini bertujuan untuk mendedahkan murid kepada aktiviti kecergasan fizikal  disamping  Dapat mengeratkan hubungan bersama warga sekolah dan ibu-bapa.
Sementara untuk Mari Penganugerahan (Konvokesyen )  akan diadakan pada 7 November 2012  ia merupakan hari yang dinanti-nantikan oleh semua kanak-kanak prasekolah kerana ia bertujuan    meraikan kejayaan kanak-kanak di akhir sesi persekolahan.
UNTUK ITU SELAMAT BERJAYA ANAK DIDIKKU………………….

No comments:

Post a Comment