Friday, November 30, 2012

TIP MENGAJAR KEMAHIRAN MEMBACA


TIP KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PERLU DIJALANKAN SECARA SISTEMATIK DAN TERANCANG.

·         Perkenalkan murid dengan huruf vokal dan bunyi vocal terlebih dahulu.

·         Gabungkan vkcal dengan huruf konsonan mengikut aras keutamaan contoh KV (ba, be,be,bi,bo,bu) ketepikan huruf konsonan yang jarang digunakan seperti x dan q.

·         Perkenalkan suku kata VKV (selama 1 minggu) peruntukan 5 minit setiap hari untuk latihan membaca secara latih tubi.

·         Tulis suku kata VKV dalam buku garis tiga. Latih murid  membaca sambil menulis.

·         Hari yang terakhir  contohnya jika suku kata diperkenalkan  pada hari Isnin ,guru-guru boleh menguji murid pada hari Jumaat. Uji murid dengan menulis suku kata yang telah dipelajari di dalam buku garis tiga dengan kaedah guru sebut murid eja dan tulis.

·         Kenal pasti perkataan yang paling kerap menimbulkan kekeliruan di kalangan murid-murid.

·         Beri peneguhan pada perkataan yang agak sukar untuk diingat.

·         Bahagikan jumlah perkataan mengikut kesesuaian dan aras pengetahuan murid agar perkataan yang diperkenalkan dapat diingat.

·         Kaedah yang sama boleh digunakan untuk suku kata yang lain sehinggalah kepada suku kata vocal berganding.

·         Kaedah ini telah saya praktikan di kelas saya selama 4 tahun. Ternyata ia membuahkan hasil. Murid saya semuanya berumur 5+. Saya Cuma mempunyai masa selama setahun untuk membimbing mereka menguasai kemahiran membaca dan menulis. Kebiasaan nya dalam bulan Jun ampir 60% kanak-kanak boleh membaca ayat mudah. Baki yang tertinggal sebanyak 40% haruslah diberi bimbingan secara intensif  sebelum berakhirnya bulan November. Dengan adanya kaedah yang berkesan kita pasti dapat membenteras buta huruf sebelum mereka memasuki kelas perdana.

·         Untuk kanak-kanak autisme , lembam atau berkeperluan khas, masa satu tahun adalah tidak mencukupi bagi membimbing mereka seperti mana kanak-kanak normal yang lain.

No comments:

Post a Comment