Friday, November 30, 2012

Kosa kata Bahasa Malaysia Prasekolah berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)

 
CONTOH KOSA KATA PRASEKOLAH (BAHASA MALAYSIA)

Dua suku kata terbuka (VKV)

apa,ini, itu, ibu, ubi,api, ela,isi, aku

Dua suku kata terbuka (KVKV)

baju,biru,buku,baca, baru,bahu,batu, bola,buta,bapa,ciku,cuti,cuka, dadu,
dagu,dahi,dada,daki,duku,duri,feri,gigi,guni,gula,guru,gila,hati,hari,jari,jala,kaki,kuku,kuda
,kiri,kota,kera, lari,lama,lagu,luka, lima, lori,mata,mama,muka,masa,nasi, paku,
pasu,rusa,raja,roti,raga,susu,siku,satu,sudu, sapu

Tiga suku kata terbuka (KVKVKV)

berudu,cerita,dahaga,jelita,keladi,kereta,kerusi,kepala, kelapa,lelaki,mereka, petola, Selasa,tomato, tetamu.

Satu suku kata tertutup (KVK)

bot,bil,cat,cop,cap,gam,gas,gol,jam,jet,jus,kek, kot,lap,mop,pen,pin,pam,tin van,zip

Dua suku kata tertutup (KVKKVK)

Bantal,banjir,sambal, sampah, kertas.

Suku kata terbuka dan tertutup (VKVK)

ayam,awan,asap,atap,anak,adik,itik,ikan,ubat,ular,emak,enam,epal,ekor,esok,

Suku kata terbuka dan tertutup (KVKVK)

badak,budak,bakul,besar,bulat,botak,bulan,basah,belon,cicak,cawan,dadah,dodol,dapur,dusun,demam,dekat,darah,
datuk,filem,gajah,gemuk,gelas,getah,garam,hitam,hutan,hujan,jarum,jalan,johan,katil,kurus,kapal
,kipas,kapak,kolam,ketam,kelas,kasut,kapas,kobis,lapan,lipan,lilin,lipas,leher,lalat,lipat,mulut,masin,mudah,
minum,malas,makan,marah,nanas,nenek,pokok,panas,rajin,sakit,sikat,siput,sirap

Suku kata terbuka dan tertutup( KVKKV )

henti,bantu,jumpa

Vocal berganding (KVVK)

Kuih,lauk,laut,naik,baik,paip,siap,buat,suap,buah,paus,haus,luas


Ø  Bagi memudahkan guru memperkenalkan sesuatu perkataan  sila buat semua perkataan di atas dalam bentuk kad-kad perkataan (berdasarkan pemecahan suku kata). Ini memudahkan guru mengajar mengikut aras pengetahuan individu. Bagi saya, saya petik kosa kata daripada program LINUS(literasi) ini dapat membantu kanak-kanak dalam peguasaan suku kata yang lebih meluas.
 
No comments:

Post a Comment